top of page
Portrett_edited.jpg

by Marlin Martinsen

Når jeg fortsetter min profesjonelle reise liker jeg å tenke på karrieren min som én stor læringsopplevelse som kontinuerlig vokser med hvert prosjekt og hvert samarbeid. Med en dedikasjon til funksjonalitet og en nysgjerrighet for hva som ligger foran meg på veien søker jeg med Lyskollektivet as å kunne tilby min kompetanse på lys og lysdesign til prosjekter av ulike størrelser og faser.
Lyskollektivet kan være en samarbeidspartner på kortere og lengre sikt. Vi er et frittstående kontor med lysdesignere og har flere dyktige samarbeidspartnere slik at vi kan sette sammen riktig team for ditt prosjekt.  Hører gjerne fra nettopp deg for en uforpliktende prat om lys, livet og fremtiden

DESIGN PROSESSEN

PROSJEKT OPPSTART

ANALYSE/BEFARING

Så fremt det lar seg gjøre ønsker vi en oppstarts befaring og eller møte med aktørene i prosjektet slik at vi kan danne oss et best mulig grunnlag for de videre analyser

IDÈ OG KONSEPT FASE

I samarbeid med designfagene og med utgangspunkt i resursene i prosjektet liker vi og se på denne fasen som samarbeidsfasen, Vi søker og finne utrykket og retningen  tilpasset ditt prosjekt.

DOKUMENTASJON

Elektrisk lys og dagslys dokumenteres i lysberegningsprogrammet relux.
Lysplaner og prinsipp tegninger utføres i Autocad LT.  Visualiseringer i photshop.
Prosjektpresentasjon som PDF

GJENNOMFØRINGSFASEN

Før installatør overtar prosjektet til montering anbefaler vi et oppstartsmøte med elektriker slik at vi kan overføre kunnskap om prosjektets målsetning og ivareta lysdesignet videre i prosessen. Oppfølging, åpenhet og god kommunikasjon  er nøkkel ord for et vellykket ferdig resultat

FERDIG BEFARING

Lyskollektivet er dedikert til prosjektene og gleder oss til å se prosjektet skinne i all sin prakt Lyskollektivet kommer gjerne på ferdig befaring for å optimalisere løsningen og ta bilder av det ferdige resultatet. 

HVA ER DITT BEHOV IDAG

Vi vet at prosjekter er forskjellig og noen  ganger er vår kunnskap kun ønsket i deler av de ulike fasene, ta kontakt så hjelper vi deg der behovet er

For further details about my professional history, contact me today.

bottom of page